Actionplan 2021

2020, Foto: Ronnit Hasson

My art is in my body and my meetings with other lives. I use and assume body as materials and tools as an extension of our being on this planet. Intuition is my carrier, meeting my inspiration. The body, the movement and the room my picture.

Min konst ter sig i min kropp och mina möten med andra liv. Jag använder och utgår från kropp som material och verktyg som förlängning av vårt varande på denna planet. Intuitionen är min bärare, möten min inspiration. Kroppen, rörelsen och rummet min bild.“- Gülbeden Kulbay

16 June
Speaker at Webinar ”Arts as a force for social change”
@intercult

2 July
Leading performanceworkshop at @husbykonst
@artmovement.se

3 July
Leading performanceworkshop at Pontonen, Liljeholmskajen
@artmovement.se

28 August-28 November
Groupexhibition SYMBIOSIS at @fargfabriken

3-5 September
Performing with POLYRIT at the festival SITE/Specific at @sitesweden

2021- Resident på SITE, Farsta

Residens på SITE