https://fb.watch/v/1w2bd9VcV/ (link to the clip)

Chief at Taste of memory, concept and idea, Shiva Anoushirvani, 2021

Oona/Skördefest, 2020. Foto: Prana Kulbay

Oona är ett uppdrag som jag fick av Under Tallarna och skivbolaget Oona. De ville ha mig som konstnären i köket för att utforma en måltid till ett event som uppfördes på Under Tallarna. De ville sammanföra musik, projektioner och mat i ett event där alla de tre delarna skulle få lika mycket uppmärksamhet av publiken. Jag komponerade sju olika rätter till de sju olika scenframträdanden som hölls under kvällen. Varje enskild rätt serverades till varje konsert.


Feed me, 2020 Foto: 素絲雲

Feed me är ett verk och middag som visades parallellt till en interaktiv föreställning Orgy Robot som
handlar om ett utforskande av ett påhittat kön och sexualitet. Feed me vars inspiration kom från föreställning presenterades i ett av de många rum där föreställningen ägde rum. Det är en sinnlig upplevelse där jag lägger upp en måltid på ett långbord i form av ätbara tavlor som delas två och två. Deltagarna paras ihop med någon de inte känner och det enda sättet att inta maten är genom att bli matad av personen mittemot. Verket behandlar och töjer på konventioner vad gäller socialt första gången möte samt hur vi skapar förtroende i en intim kontext. Feed me uppfördes i en lokal i Solna.

Feed me is a work and dinner that was shown in parallel to an interactive performance Orgy Robot which is about an exploration of a fictional gender and sexuality. Feed me, whose inspiration came from the show, was presented in one of the many rooms where the show took place. It is a sensual experience where I place a meal on a long table in the form of edible paintings that are divided in two. The participants are paired with someone they do not know and the only way to eat the food is by being fed by the person opposite. The work deals with and stretches conventions regarding social first-time meetings and how we create trust in an intimate context. Feed me was built in an industrial premises in Solna.


Källan, 2020. Foto: Andreas Bagge

Källan är ett verk där jag hade rollen som konstnären i köket. En workshop hölls av Mossutställningar
och Under tallarna där syftet var att bjuda in konstnärer, bönder och andra aktörer från området Järna för att prata och spåna idéer om Järnas framtid hållbara jordbruk och liv. Temat för den här workshopen var källan. Källan som varje individs källa till liv och kreativitet. Vad är vår källa och var i oss är den? Jag lagade mat utifrån tematiken och med grödorna som kooperativet Under Tallarna drivit upp under säsongen. Min källa i detta verk är mat och relationer. Detta mynnades ut i att dukningen, mattillagningen, uppläggningen och presentation utgjorde detta matperformance som workshopdeltagarna fick bevittna och delta i.

What is our source and where in us is it?

The source is a work where I had the role of the artist in the kitchen. A workshop was held by Mossutställningar and Under tallarna where the purpose was to invite artists, farmers and other actors from the Järna area to talk and brainstorm ideas about Järna’s future sustainable agriculture and life. The theme of this workshop was the source. The source as each individual’s source of life and creativity. I cooked based on the theme and with the crops that the cooperative Under Tallarna has raised during the season. My source in this work is food and relationships. This resulted in the table setting, food preparation, set-up and presentation constituting this food performance that the workshop participants witnessed and participated in.


Matslag, 2017. Foto: Mani Dadgaranfar

MATSLAG

Tid: 40 min

“.. du tar med dig en råvara. Kom fram till köksbänken och lämna din råvara där. Ta en plats och njut av konserten. Konserten avslutas med en middag av publikens råvaror.”

Performancet tar upp skeenden kring förädling, rörelse och komposition.

Ett delikat multisensoriskt konstverk.

“…..you bring something eatable. Come closer to the kitchen and leave your gift. Take a seat and enjoy the concert. The concert ends with a dinner mad of the gift from the audience.

This performance brings up composition, movement and process. A delicate multisensatoric artpiece.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s